NÁSTUP NACIZMU

Do idylického dětství pomalu nastupují první signály, že se děje něco strašného. Děti to poznávají na vlastní kůži, když například Malka Stenberg dostane z ničeho nic od spolužačky facku jen kvůli jejímu židovskému původu. Nebo když lékař odmítl ošetřit malého Johna Fieldsenda pro jeho „neárijský původ“.

Historické pozadí:

Jakmile se totalitní nacistický režim dostal v Německu v roce 1933 k moci, zavládlo ovzduší nenávisti a strachu. Nacisti zakládali pro své odpůrce velká vězení, koncentrační tábory. Za své vůbec nej- John Fieldsend se svým tatínkem a bratrem. větší nepřátele považovali Židy, cikány, lidi s černou pletí a Slovany. Podle nich to byly nebezpečné méněcenné rasy, které mohly znečistit jejich árijskou nadřazenou rasu a krev. Hitler považoval Němce za příslušníky nadřazené rasy. Věřil, že jsou víc, než jiní lidé. Že jsou prostě nadlidé a on je vyvolený samotným bohem, aby pro ně zabezpečil odpovídající životní prostor. Nacisté byli rozhodnuti zlikvidovat Židy a cikány. Pro Slovany měli prozatímní plán, že se stanou jejich novodobými otroky.Všechno to Hitler popsal ve své knize Mein Kampf. A skutečně to začal postupně naplňovat. 15. září 1935 přijal Říšský sněm dva zákony, které známe pod označením norimberské. Zákon o říšském občanství stanovil, že občanem Říše může být pouze příslušník německé nebo druhově spřízněné krve a zákon na ochranu německé krve a německé cti zakazoval sňatky mezi Židy a německými říšskými občany a také zakazoval mimomanželský styk mezi nimi.

O Wintonových filmech – jejich historickém pozadí Demokratickému západnímu světu tyto zákony a Hitlerovy teorie připadaly tak absurdní, že to ani nebral vážně. Považoval to jen za Hitlerovu rétoriku, kterou brzy přestane používat. Říkal si: „Vždyť Němci jsou jeden z nejvzdělanějších národů světa, jsou národem, který dal lidstvu takové velikány, jako je Goethe, Schiller, Wagner, Bach, Brahms, Beethoven... Takový národ přece nepřipustí, aby se ke slovu dostaly ony chorobné teorie nějakého blázna.“

Židé žili v Evropě a také v Německu po celá staletí. Byli srostlí se svými zeměmi, v nichž se narodili a v nichž byli doma, a kde pro ně během devatenáctého a začátkem dvacátého století bylo velmi přátelské prostředí. Jak se mohlo stát, že Hitler během několika let přesvědčil spoustu Němců, aby je začali nenávidět? Použil k tomu velmi jednoduchý trik, který používá v podstatě každý totalitní režim. Tím trikem je vymývání mozků, kdy se donekonečna všude opakují, a to ve školách, médiích, prostě při každé příležitosti nepravdy, lži. Zřídil pro to samostatné ministerstvo propagandy. Jeho ministr Josef Goebbels prohlašoval, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Samozřejmě propaganda se soustředila také na školy. Podle nových učebních osnov se učilo, že Židé jsou nebezpeční, že jsou zlí, že chtějí zničit Německo. Německé děti čtou nacistickou učebnici „Jedovatá houba“ kolem roku 1936.
Ilustrace v německé učebnici znázorňuje, jak podle nacistů jsou Židé „přihlouplí, degenerovaní“. Je neuvěřitelné, že často lidé věří víc tomu, co je v knize než svým vlastním očím.O Wintonových filmech – jejich historickém pozadí Navíc jsou nevzhlední, mají velké zahnuté nosy, jsou nečestní a jejich jedinou touhou jsou peníze. V nacistických učebnicích pro malé děti byli přirovnáváni k jedovatým houbám, před nimiž se musí člověk mít na pozoru. Tvrdilo se: „Když uvěříte špatnému člověku, Židovi, může se stát neštěstí stejně, jako když sníte jedovatou houbu, zemřete.“

Vzdělávací projekt Nickyho rodina je založen na úspěšných filmech dokumentu "Nicholas Winton - SÍLA LIDSKOSTI" a novém filmu "NICKYHO RODINA".
©2024 WINTON FILM. All Rights Reserved.