FRANZ KAFKA

3. 7. 1883, Praha – 3. 6. 1924, Kierling u Klosterneuburgu
Pražský německy píšící spisovatel židovského původu. Patří mezi nejproslulejší světové spisovatele, který stále přivádí do Prahy spousty turistů z celého světa, kteří se chtějí seznámit s městem, kde se narodil a tvořil. Franz Kafka pocházel z dobře situované rodiny a měl pět sourozenců. Dva bratři ovšem v útlém věku zemřeli, a tak vyrůstal se třemi sestrami. Všechny později zahynuly v koncentračních táborech. Přežily jen dvě dcery jeho nejmilejší sestry Ottilie. Franz Kafka vystudoval práva a jako pracovník pojišťovny dosáhl kariérního úspěchu, ovšem literární tvorba pro něj znamenala víc. Začal publikovat povídky, ovšem onemocněl tuberkulózou a v necelých jedenačtyřiceti letech zemřel v plicním sanatoriu nedaleko Vídně. Pochovaný je na židovském hřbitově v pražských Strašnicích.

Díla Zámek, Proces, Amerika vyšly až po jeho smrti díky jeho příteli Maxu Brodovi, který je nezničil, jak mu přikazovala Kafkova závět. Téměř celý jeho život byl spjat s Prahou. Oskaru Pollakovi napsal: „Praha nepustí. Ani Tebe, ani mě. Tahle matička má drápy. To se člověk musí přizpůsobit. Ze dvou stran bychom ji museli podpálit, na Vyšehradě a na Hradčanech, pak by se nám snad podařilo uniknout.“

Vzdělávací projekt Nickyho rodina je založen na úspěšných filmech dokumentu "Nicholas Winton - SÍLA LIDSKOSTI" a novém filmu "NICKYHO RODINA".
©2024 WINTON FILM. All Rights Reserved.